Soutěž o nejvtipnější psí fotku

 

 

"Soutěž o nejvtipnější fotku"

 

 

I.   Pořadatelé soutěže

Odstavec 1: Pořadatelem soutěže​ 

Tereze Veselková (Soutěž o nejvtipnější fotku)" pro www.ritega.cz 

Ritega

Alberovice 15, Loket 25765  

IČO:05024307 společnost je zapsána v

Obchodním rejstříků ve Vlašimi od roku 2016  (dále jen

"Pořadatel").

 

II.  Termín a místo konání soutěže 

Odstavec 1: Soutěž probíhá od vyhlášení 18.3. - 25.3. 2018  

Odstavec 2: Soutěž probíhá na sociální síti Facebook:​

https://www.facebook.com/ritega.cz/

 

 

III.  Podmínky účasti v soutěži

Odstavec 1: Soutěž je určena pro všechny uživatele sociální sítě Facebook​    

(dále jen "uživatelé") s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky. Zapojením se do soutěže uživatel souhlasí s jejími podmínkami a tímto statutem.

Odstavec 2: Podmínky pro účast v soutěži: Mít osobní profil na sociální síti​    Facebook. Uživatelské jméno na Facebook-u se musí shodovat se jménem uvedeným na občanském průkazu soutěžícího.

Odstavec 3: Účastí v soutěži dává Soutěžící souhlas ve smyslu § 7 zákona č.​    101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se zpracováním jeho osobních údajů pro účely vyhodnocení soutěže a informováni o výhře.

Odstavec 4: Pořadatel Soutěže neodpovídá za případnou technickou chybu,​   poškození či zničení databáze soutěžních profilů či jejich částí v rámci elektronické registrace do soutěže.

Odstavec 5: Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby​  jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá a propadá ve prospěch Pořadatele soutěže. V případě, že taková osoba již výhru převzala, je povinna tuto Pořadateli bezodkladně na základě písemné výzvy Pořadatele soutěže vrátit, respektive nahradit Pořadateli soutěže plnou hodnotu příslušné výhry.

 

IV.  Pravidla soutěže 

Odstavec 1: · Úkolem soutěžícího je vložit Svoji vtipnou fotku. Soutěžící jí musí vložit do komentářů k danému soutěžnímu příspěvku, který oznamuje soutěž na

https://www.facebook.com/ritega.cz/ (doplňte odkaz na Facebook page kde bude probíhat soutěž). Soutěžních příspěvků je v období od 18.3. do 25.3. 2018 celkem min. 1.

Soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně.

Tři (3) výherci jsou jasný v okamžiku, kdy jejich komentář dosáhne nejvíce "lajků" na konci soutěže.

Odstavec 2: Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito​     pravidly soutěže.

 

V.  Ceny

Odstavec 1: Cenu do soutěže zajišťuje a posílá Pořadatel. V rámci soutěže je​   možné získat následující ceny:

  1. místo: Tričko s malbou vlastního psa dle předlohy (fotografie) výherce.
  2. místo: Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na jakýkoliv produkt na www.ritega.cz
  3. místo: Dárkový poukaz v hodnotě 300 Kč na jakýkoliv produkt na www.ritega.cz

...

Odstavec 2: Výherci soutěže budou informováni o výhře pod soutěžním​ příspěvkem na Facebook stránce https://www.facebook.com/ritega.cz/ (doplňte odkaz na Facebook page kde bude probíhat soutěž), a to nejpozději do 3 dnů​    od skončení soutěže. Výherci budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na Facebook-u.

 

VI.  určení výherce

Odstavec 1: Určení výherců soutěže proběhne den po skončení soutěže.​  Odstavec 2: Výhercem budou ceny doručeny pořadatelem soutěže nejpozději​   30 pracovních dnů od zaslání kontaktních údajů.

Odstavec 3: Kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, věk,​  email a tel. číslo je výherce povinen dodat organizátorovi soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook nejpozději do 7 pracovních dnů od zaslání vyrozumění o získání výhry, které mu bude zasláno prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook. Pokud do této doby soutěžící svou adresu nedodá nebo ji dodá nekompletní, proběhne opětovné losování a výhra bude předána novému výherci.

Odstavec 4: Právo na výhru nelze převést na jinou osobu.​  

Odstavec 5: Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v tomto statutu​     nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nebude možné slíbenou výhru zajistit bez vynaložení nepřiměřeného

úsilí.

Odstavec 6: Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplatit v​  hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

Odstavec 7: Soutěžící, kteří zveřejní vulgární či v jiném ohledu podle uvážení​  organizátora či pořadatele soutěže dobrým mravům odporující soutěžní příspěvek, budou bez dalšího upozornění ze soutěže vyloučeni a jejich příspěvky budou zablokováni. Stejným způsobem se bude postupovat proti soutěžícím, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla této soutěže.

 

VII.   Závěrečná ustanovení

Odstavec 1: Hra není žádným způsobem řízena nebo jinak propojená se​ společností Facebook. Soutěžící souhlasí se statutem soutěže a vědomě poskytuje své údaje Pořadateli soutěže, a nikoliv společnosti Facebook. Informace, které soutěžící poskytne, budou použity ke kontaktování výherců a marketingové účely. Pořadatel soutěže nehradí Účastníkům žádné náklady či případnou škodu, které tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

Odstavec 2: Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže hráčů, jejichž​    aktivita naznačuje podvodné, podezřelé nebo nestandardní chování, například Když soutěžící použil na získání "lajků" klik farmu.

Odstavec 3: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit statut soutěže nebo​  soutěž ukončit podle vlastního uvážení.

Odstavec 4: Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí, že společnost Facebook​   vůči němu nemá žádné závazky.

 

V Alberovicích         dne 18.3. 2018

 

 

 

 

                                   

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.